Стара школска зграда у Мрштану је из 1911.године...