2.3. Динамика рада током школске године

Прво полугодиште почиње у уторак 1 септембра 2020.године а завршава се у петак 29.јанура 2021.године

На крају првог полугодишта , подела ђачких књижица обавиће се у петак 5 02. 2021. године у 09 часова за предметну наставу, у 10 часова за разредну наставу.

Друго полугодиште почиње у уторак 17.2 2021. године,а завршава се у петак 4.6. 2021.године за ученике 8. разреда,односно у петак 18.6. 2020.године за ученике од 1.до 7. разреда.

Дан школе обележиће се, пригодним активностима, у суботу 15. 05. 2021. године,тај дан ће бити радни,а након завршетка свечаности одржаће се спортске и културне активности.

Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у петак, 11.06. 2021. године са почетком у 09 сати.

Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће се на Видивдан у понедељак 28.06.2021.год у 09 часова за предметну наставу у 10 часова за разредну наставу.

Класификациони периоди

У току школске 2020/2021. године распоред класификационих периода је следећи:

-ПРВИ класификациони период, након 10 наставних недеља, завршава се у уторак, 10.11.2020. године - 51наставни дан.

-ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 20 наставне недеља , завршава се у петак 29.1.2021. године – 48 наставних дана

-ТРЕЋИ класификациони период, након 28 наставних недеља, завршава се у петак 16.04.2021. године – 42 наставна дана

-ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у петак 4.6.2021 год. за ученике VIII разреда- – 29 наставних дана, односно након 36 наставних недеља, у петак 18.06.2021. год. за ученике од I до VII разреда- 39 наставних дана.

Укупно од I до VII разреда 36 наставних недеља - 180 наставна дана, док је за ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља – 170 наставна дана.

 

Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019-2020. годину , утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност наставних дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са једнаком заступљеношћу наставних дана неопходно је да се један уторак реализује по распореду за петак и једна среда по распореду за петак . У складу са наведеним, у уторак 1.12. 2020. године настава ће се реализовати по распореду за петак.

 

Екскурзија и рекреативна настава: надокнада наставе која се неће реализовати због наставних екскурзија, реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након спроведеног тендера и прецизирања термина за реализацију екскурзије и Наставе у природи.

Кросеви :. Пролећни крос, петак, 14.05.2021

Излети : Пролећни излет, субота, 10.04.2021 год.

Jедном у току полугђа и то у месецу децембру 2020.године и мају 2021.године у разредној настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.

 

На почетку школске 2020/21.године урадиће се иницијално тестирање за ученике V и

VII, разреда тест из српског језика и књижевности - септембра и тест из математике - септембра 2019.г-по плану Министарства просвете,ако министарство објави план у супротном неће бити тестирања.

Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 5.10 до 9.10 2020.године,а у другом полугођу од 10 до 14. маја 2021.године.У току Дечје недеље у месецу октобру 2020.године, могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града Лесковца.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године.


Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току полугођа,ане као што је до сада било 4.

Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву најнање недељу дана пре посете.

Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посета позоришту за ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2019.године уколико се за то створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић- одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у 2019 години и 2020.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.

Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне задатке и остали прибор, материјал идодатну литератру од издавача - Школска књига-.

У току школске године одржаће се математичко такмичење ученика,,Мислиша,, уколико за то постоје услови и заинтересованост ученика.


У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 2020. године

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се ууторак, 16. фебруара 2021. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се упетак, 7. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2021. године; православни од 30. априла до 3. маја 2021. године).