Прво полугодиште почиње у понедељак 2 септембра 2019.године а завршава се у петак 31.јанура 2020.године

На крају првог полугодишта , подела ђачких књижица обавиће се у петак 7 02. 2020. године у 09 часова за предметну наставу, у 10 часова за разредну наставу.

Друго полугодиште почиње у уторак 18.2 2020. Године,а завршава се у уторак 2.6. 2020.године за ученике 8. разреда,односно у уторак 16.6. 2020.године за ученике од 1.до 7. разреда.

Дан школе обележиће се, пригодним активностима, у петак 15. 05. 2020. године,тај дан ће бити наставни,радиће се по скраћеном распореду,а након завршетка наставе одржаће се спортске и културне активности.

Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у среду, 10.06. 2020. године са почетком у 09 сати.

Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће се на Видивдан у недељу 28.06.2020.год у 09 часова за предметну наставу у 10 часова за разредну наставу.

Класификациони периоди

У току школске 2019/2020. године распоред класификационих периода је следећи:

-ПРВИ класификациони период, након 10 наставних недеља, завршава се у петак, 8.11.2019. године - 50наставних дана

-ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 20 наставне недеља , завршава се у петак 31.1.2020. године – 52 наставних дана

-ТРЕЋИ класификациони период, након 28 наставних недеља, завршава се у петак 10.04.2020. године – 39 наставних дана

-ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у уторак2.6.2020 год. за ученике VIII разреда- – 29 наставних дана, односно након 36 наставних недеља, у уторак 16.06.2020. год. за ученике од I до VII разреда- 39 наставних дана.

Укупно од I до VII разреда 36 наставних недеља - 180 наставна дана, док је за ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља – 170 наставна дана.

Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019-2020. годину , утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност наставних дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са једнаком заступљеношћу наставних дана неопходно је да се један уторак реализује по распореду за петак и једна среда по распореду за петак . У складу са наведеним, у среду 23.10. 2019. године настава ће се реализовати по распореду за понедељак а у четвртак 19.3.2020. године по распореду за понедељак и могуће уторак по распореду за петак,датум ће накнадно бити утврђен.

Екскурзија и рекреативна настава: надокнада наставе која се неће реализовати због наставних екскурзија, реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након спроведеног тендера и прецизирања термина за реализацију екскурзије и Наставе у природи.

Кросеви : Јесењи крос, петак 11.10.2019. Пролећни крос, петак, 8.05.2020

Излети : ЈЕСЕЊИ ИЗЛЕТ, субота, 21.09.2019.г. , ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ, субота, 3.04.2020 год.

Jедном у току полугђа и то у месецу децембру 2019.године и мају 2020.године у разредној настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.

На почетку школске 2019/20.године урадиће се иницијално тестирање за ученике V иVII, разреда тест из српског језика и књижевности - септембра и тест из математике - септембра 2019.г-по плану Министарства просвете.

Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 7.10 до 11.10 2019.године,а у другом полугођу од 11. до 15. маја 2020.године.У току Дечје недеље у месецу октобру 2019.године, могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града Лесковца.

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21.октобра 2019.године,Свети Сава27.јануара 2020.године,Дан сећања на жртве холокауста,геноцида и других жртава фашиѕма у Другом светском рату 22.4.2019.године,Дан победе 9. маја 2020.године,Видовдан 28.јуна 2020.године.

Свети Сава и Видвдан се празнују радно без одржавања наставе.

Четвртак 8.новембар 2019.године се обележава као Дан просветних радника.

Ученици осмог разреда полажу пробни завршни испиту петак и суботу 27. и 28. марта 2020.године, а завршни испит у среду,четвртак и петак 17.,18. и 19.јуна 2020.године

Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току полугођа,ане као што је до сада било 4.

Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву најнање недељу дана пре посете.

Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посета позоришту за ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2019.године уколико се за то створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић- одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у 2019 години и 2020.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.

Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне задатке и остали прибор, материјал идодатну литератру од издавача- Школска књига-.

У току школске године одржаће се математичко такмичење ученика,,Мислиша,, уколико за то постоје услови и заинтересованост ученика.