I смена ПРЕДМЕТНА НАСТАВА I смена РАЗРЕДНА НАСТАВА
Р.бр. часа почетак часа крај часа Р.бр. часа почетак часа крај часа
I час 7:30 8:15 I час 7:30 8:15
II час 8:20 9:05 II час 8:20 9:05
ужина 9:05 9:25 ужина 9:05 9:25
III час 9:30 10:45 III час 9:30 10:45
IV час 10:50 11:05 IV час 10:50 11:05
V час 11:10 11:55 V час 1110 11:55
VI час 12:00 12:45 VI час 12:00 12:45

II смена РАЗРЕДНА НАСТАВА

II смена РАЗРЕДНА НАСТАВАA
Р.бр. часа почетак часа крај часа Р.бр. часа почетак часа крај часа
I час 13:00 13:45 I час 12:30 13:15
II час 13:50 14:35 II час 13:20 14:05
ужина 14:35 15:00 ужина 14:05 14:30
III час 15:00 15:45 III час 14:30 15:15
IV час 15:50 16:35 IV час 15:20 16:05
V час 16:40 17:25 V час 16:10 16:55
VI час 17:30 18:15 VI час 17:00 17:45