У овим ванредним околностима имате препоруку психолошке службе о учењу на даљини коју можете прегледати на линку или овде: