logo

17.07.2018

ДИНАМИКА ТОКОМ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

На крају првог полугодишта које се завршава 31.1.2018.године, подела ђачких књижица обавиће се у четвртак 8.2.2018. године у 09 часова за предметну наставу, а у 10 часова за разредну наставу.

Друго полугодиште почиње у понедељак,12.2 2018. године

Дан школе обележиће се, пригодним активностима, у уторак 15.5. 2018. Године,тај дан ће бити наставни,радиће се по скраћеном распореду,а након завршетка наставе одржаће се спортске и културне активности.

Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у петак, 8.6. 2018. године са почетком у 09 сати.

Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће, се на Видивдан, у четвртак, 28.6.2018. године, у 09 часова за предметну наставу, а у 10 часова за разредну наставу.

 

Класификациони периоди           

            У току школске 2017/2018. године распоред класификационих периода је следећи:

        -ПРВИ  класификациони период, након 10 наставних недеља, завршава се у  среда,  8.11.2017. године  - 49 наставних дана

        -ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 20 наставних недеља , завршава се у среду  31.1.2018. године – 52 наставних дана

         -ТРЕЋИ класификациони период, након 28  наставних недеља, завршава се у петак 13.4.2018. године – 37 наставних дана

          -ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у четвртак 31.5.2018 год.  за ученике VIII разреда- – 29 наставних дана, односно након 36   наставних недеља,  у четвртак 14.6.2018. год. за ученике од I до VII разреда- 39 наставних дана.

            Укупно од I до VII разреда 36  наставних недеља - 180 наставна дана, док је за ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља170 наставна  дана.

 

Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017-2018. годину , утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност наставних дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са  једнаком заступљеношћу наставних дана неопходно је да се један уторак реализује по распореду за четвртак и једна среда по распореду за петак . У складу са наведеним, у уторак, 14.11.2017. године   настава ће се реализовати по распореду за четвртак  а у среду 14.3.2018. године по распореду за петак.

Екскурзија и рекреативна настава:  надокнада наставе која се неће реализовати због наставних екскурзија, реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након спроведеног тендера и прецизирања термина за реализацију екскурзије и Наставе у природи.             

Кросеви : Јесењи крос, петак,17.10.2017. Пролећни крос, петак, 11.5.2018

Излети :   ЈЕСЕЊИ ИЗЛЕТ, субота, 23.9.2017.г. ,  ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ, субота, 28.4.2018 год.

Jедном у току полугђа  и то у месецу децембру 2017.године и мају 2018.године у разредној настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.

На почетку школске 2017/18.године урадиће се иницијално тестирање за ученике V иVII, разреда и то  тест из српског језика  и књижевности 14 септембра и тест из математике 21 септембра 2017.године.

Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 2.10 до 6.10 2017.године,а у другом полугођу од 7.05 до 11.05 маја 2018.године.У току Дечје недеље у месецу октобру 2017.године, могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града лесковца.

Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току полугођа,ане као што је до сада било 4.

Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву најнање недељу дана пре посете. 

Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посота позоришту за ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2017.године уколико се за то створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић- одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у 2017 години и 2018.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.

Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне задатке и осталиприбор,  материјал идодатну литератру од издавача- Школска књига.  

 Ко је на мрежи: 20 гостију и нема пријављених члановаPowered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free template  Valid XHTML and CSS.