Распоред писмених и контролних задатака I-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Предмети у простору... 15. 9. 2023. П. Крстић
9. 10. 2023. 15:32
11/11  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Линија и област 28. 9. 2023. П. Крстић
9. 10. 2023. 15:30
10/11  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Класификација предме... 9. 10. 2023. П. Крстић
9. 10. 2023. 15:28
11/11  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 1 12. 10. 2023. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:10
11/11  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Скупови и бројање 23. 10. 2023. П. Крстић
23. 10. 2023. 21:59
11/11  
Српски језик - тестирање Штампана слова 1 24. 10. 2023. П. Крстић
23. 10. 2023. 22:01
11/11  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Свет око нас - тестирање "Ја и други"- систем... 2. 11. 2023. П. Крстић
31. 10. 2023. 13:38
11/11  

3/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Бројеви 1, 2, 3, 4 и... 16. 11. 2023. П. Крстић
16. 11. 2023. 10:26
7/11  

4/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 2 23. 11. 2023. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:11
11/11  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - тестирање Штампана слова 2 7. 12. 2023. П. Крстић
7. 12. 2023. 13:56
10/11  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Свет око нас - тестирање Сналажење у простору... 12. 12. 2023. П. Крстић
7. 12. 2023. 13:54
9/11  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 3 21. 12. 2023. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:11
М. Миленковић
28. 12. 2023. 07:29
11/11  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Писање и читање број... 25. 12. 2023. П. Крстић
25. 12. 2023. 09:51
11/11  

5/02 - 1/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - тестирање Писана слова 1. 26. 2. 2024. П. Крстић
26. 2. 2024. 09:38
10/11  
Математика - тестирање Својства сабирања и... 27. 2. 2024. П. Крстић
26. 2. 2024. 10:03
10/11  

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Свет око нас - тестирање Природа око нас-сунц... 5. 3. 2024. П. Крстић
26. 2. 2024. 10:06
11/11  
Математика - тестирање Бројеви прве и друге... 6. 3. 2024. П. Крстић
26. 2. 2024. 10:12
11/11  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 4 7. 3. 2024. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:13
М. Миленковић
17. 3. 2024. 16:11
9/11  

3/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - тестирање Писана слова 2 14. 3. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:28
11/11  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Сабирање и одузимање... 20. 3. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:31
11/11  

1/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Сабирање и одузимање... 1. 4. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:33
11/11  
Свет око нас - тестирање Биљке и животиње 2. 4. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:54
11/11  

2/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Десетице прве стотин... 8. 4. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:35
11/11  

3/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - тестирање Писање, читање и упо... 16. 4. 2024. П. Крстић
11. 3. 2024. 18:41
10/11  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 5 18. 4. 2024. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:13
0/11  
Српски језик - тестирање Пиши правилно 19. 4. 2024. П. Крстић
17. 4. 2024. 10:47
8/11  

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - тестирање Књижевност 1 24. 4. 2024. П. Крстић
17. 4. 2024. 10:48
0/11  

2/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 6 6. 6. 2024. М. Миленковић
30. 9. 2023. 16:13
0/11