финансије за 2023

финансијски план:

 

Завршни рачун: