јавне набавке 2024

План јавних набавки:

 

Набавке на које се не примењује закон:

 

 

Јавне набавке -екскурзија: