јавне набавке 2023

План јавних набавки:

 

Набавке на које се не примењује закон:

позив и конкурсну документацијa за NN 1-19-2023 – Изградња ограде око школског објекта у Доњем Крајинцу

позив и конкурсну документацијa за набавку НН 1-6-2023 – радови на асфалтирању кошаркашког терена у Манојловцу

 

 

Јавне набавке: