јавне набавке 2023

План јавних набавки:

 

Набавке на које се не примењује закон:

 

Јавне набавке: