Распоред писмених и контролних задатака III-1

2/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - иницијални тест Обнављање знања из д... 5. 9. 2023. Ј. Ђорђевић
6. 9. 2023. 07:53
13/15  
Српски језик - иницијални тест Провера знања из дру... 6. 9. 2023. Ј. Ђорђевић
6. 9. 2023. 07:58
14/15  
Математика - иницијални тест Провера знања из мат... 8. 9. 2023. Ј. Ђорђевић
6. 9. 2023. 08:00
14/15  

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест Провера знања из пре... 11. 9. 2023. Н. Ставрић
23. 10. 2023. 15:31
Н. Ставрић
23. 10. 2023. 15:32
14/15  

4/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак Рељеф и воде у крају 20. 9. 2023. Ј. Ђорђевић
21. 9. 2023. 10:08
13/15  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Научили смо у септем... 29. 9. 2023. Ј. Ђорђевић
29. 9. 2023. 13:12
12/15  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Бројеви прве хиљаде 9. 10. 2023. Ј. Ђорђевић
9. 10. 2023. 16:32
14/15  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Тест број 3, "Сабира... 27. 10. 2023. Ј. Ђорђевић
27. 10. 2023. 17:31
13/15  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак Оријентација у прост... 31. 10. 2023. Ј. Ђорђевић
31. 10. 2023. 09:51
15/15  
Српски језик - контролни задатак Тест: Именице, основ... 1. 11. 2023. Ј. Ђорђевић
1. 11. 2023. 08:10
14/15  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак Култура живљења 28. 11. 2023. Ј. Ђорђевић
28. 11. 2023. 13:50
13/14  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Сабирање и одузимање... 4. 12. 2023. Ј. Ђорђевић
4. 12. 2023. 14:05
13/14  
Српски језик - контролни задатак Врсте речи, књижевно... 5. 12. 2023. Ј. Ђорђевић
5. 12. 2023. 19:20
14/14  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - писмена вежба Правописна вежба: ве... 18. 12. 2023. Ј. Ђорђевић
20. 12. 2023. 10:51
11/14  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Геометрија 26. 12. 2023. Ј. Ђорђевић
27. 12. 2023. 17:01
13/14  

4/01Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак "Прошлост" 23. 1. 2024. Ј. Ђорђевић
24. 1. 2024. 07:04
13/13  

5/01 - 1/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак "Множење и дељење 1" 1. 2. 2024. Ј. Ђорђевић
1. 2. 2024. 10:09
11/13  

2/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - блиц тест Правописни диктат, д... 8. 2. 2024. Ј. Ђорђевић
8. 2. 2024. 15:28
13/13  

3/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Полугодишњи тест из... 12. 2. 2024. Ј. Ђорђевић
13. 2. 2024. 09:47
12/13  
Природа и друштво - контролни задатак "Нежива природа", Те... 14. 2. 2024. Ј. Ђорђевић
15. 2. 2024. 17:14
10/13  

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Множење и дељење (2) 7. 3. 2024. Ј. Ђорђевић
8. 3. 2024. 18:09
12/13  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Провера знања из нас... 22. 3. 2024. Ј. Ђорђевић
24. 3. 2024. 16:08
12/13  

5/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Провера знања из гра... 25. 3. 2024. Ј. Ђорђевић
25. 3. 2024. 11:49
13/13  
Природа и друштво - писмена вежба Животне заједнице 27. 3. 2024. Ј. Ђорђевић
27. 3. 2024. 13:37
13/13  

2/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Писмено сабирање и о... 10. 4. 2024. Ј. Ђорђевић
10. 4. 2024. 17:39
13/13  

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Тест знања: књижевно... 23. 4. 2024. Ј. Ђорђевић
24. 4. 2024. 09:45
13/13  
Природа и друштво - контролни задатак Кретање, Тест број 8... 24. 4. 2024. Ј. Ђорђевић
24. 4. 2024. 09:54
12/13