Распоред писмених и контролних задатака VI-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Биологија - иницијални тест Препознавање најважн... 11. 9. 2023. Д. Савић
11. 9. 2023. 09:37
Д. Савић
11. 9. 2023. 09:50
19/21  
Математика - иницијални тест 1.Упоређивање разлом... 11. 9. 2023. М. Спиридоновић
11. 9. 2023. 11:39
18/21
 
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - иницијални тест Основе представљања,... 11. 9. 2023. С. Милошевић
23. 10. 2023. 12:42
С. Милошевић
23. 10. 2023. 18:22
18/21  
Српски језик и књижевност - иницијални тест - 14. 9. 2023. К. Пејчић
19. 9. 2023. 01:51
18/21  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест - 15. 9. 2023. М. Миленковић
11. 9. 2023. 17:26
19/21  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Грађење речи 27. 9. 2023. М. Ракић
2. 10. 2023. 13:58
17/21  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - контролни задатак ИКТ 10. 10. 2023. Ј. Марјановић
24. 10. 2023. 12:15
Ј. Марјановић
12. 12. 2023. 17:25
21/21  
Математика - контролни задатак Цели бројеви 11. 10. 2023. М. Спиридоновић
28. 9. 2023. 10:06
20/21
 

4/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Unit 1 16. 10. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:48
19/21  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Први школски писмени... 18. 10. 2023. М. Ракић
5. 10. 2023. 20:26
М. Ракић
16. 10. 2023. 16:32
20/21  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - контролни задатак Unite 1 23. 10. 2023. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:21
20/21  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Цели бројеви, троуга... 30. 10. 2023. М. Спиридоновић
28. 9. 2023. 10:10
М. Спиридоновић
18. 10. 2023. 12:23
18/21
 
Физика - контролни задатак Кретање, питања и за... 3. 11. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 20:43
С. Јовић
4. 11. 2023. 20:34
19/21  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - тестирање Рачунарске компонент... 28. 11. 2023. Ј. Марјановић
12. 12. 2023. 17:24
Ј. Марјановић
12. 12. 2023. 17:26
21/21  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 1 and 2 1. 12. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:48
18/21  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Гласови и гласовне п... 6. 12. 2023. М. Ракић
23. 11. 2023. 11:02
19/21  
Математика - контролни задатак Рационални бројеви 7. 12. 2023. М. Спиридоновић
27. 11. 2023. 10:08
М. Спиридоновић
27. 11. 2023. 10:15
20/21
 

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - писмени задатак Unite 2 12. 12. 2023. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:22
19/21  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Рационални бројеви,... 21. 12. 2023. М. Спиридоновић
27. 11. 2023. 10:00
20/21
 
Српски језик и књижевност - писмени задатак Други школски писмен... 22. 12. 2023. М. Ракић
14. 12. 2023. 15:48
М. Ракић
20. 12. 2023. 11:32
19/21  

3/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Заменице 12. 2. 2024. М. Ракић
26. 1. 2024. 12:27
М. Ракић
11. 2. 2024. 18:34
20/21  

5/02 - 1/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Конструкција троугла... 1. 3. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:50
15/21
 

3/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Units 3 and 4 13. 3. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:49
М. Миленковић
6. 3. 2024. 10:47
20/21  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - контролни задатак Unite 3 et 4 18. 3. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:23
20/21  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Трећи школски писмен... 21. 3. 2024. М. Ракић
4. 3. 2024. 12:28
М. Ракић
27. 3. 2024. 10:48
20/21  

5/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Глаголски облици 27. 3. 2024. М. Ракић
4. 3. 2024. 12:32
М. Ракић
27. 3. 2024. 10:43
20/21  
Математика - писмени задатак Конструкција троугла... 28. 3. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:52
М. Спиридоновић
29. 3. 2024. 09:49
21/21
 

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - тестирање Python - низови, тип... 23. 4. 2024. Н. Стаменковић
10. 4. 2024. 11:56
0/21  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 3,4 and 5 24. 4. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:50
М. Миленковић
23. 4. 2024. 13:35
0/21  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Реченице 25. 4. 2024. М. Ракић
4. 4. 2024. 08:32
М. Ракић
24. 4. 2024. 13:02
0/21  

2/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Рационални бројеви 10. 5. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:55
М. Спиридоновић
24. 4. 2024. 12:17
0/21
 

3/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - писмени задатак Unite 4 et 5 16. 5. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:24
С. Милошевић
28. 1. 2024. 20:46
0/21  
Физика - контролни задатак Маса и густина, пита... 17. 5. 2024. С. Јовић
1. 4. 2024. 17:05
0/21  

2/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Рационални бројеви 7. 6. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:55
0/21