Распоред писмених и контролних задатака IV-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест Градиво трећег разре... 15. 9. 2023. Б. Соколовић
11. 9. 2023. 00:12
0/17  

4/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 1 20. 10. 2023. Б. Соколовић
11. 9. 2023. 00:10
16/17  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Читање и писање више... 30. 10. 2023. Г. Петковић
30. 10. 2023. 19:05
Г. Петковић
30. 10. 2023. 19:05
16/17  

3/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Граматика,именице,гл... 15. 11. 2023. Г. Петковић
20. 11. 2023. 09:26
Г. Петковић
20. 11. 2023. 09:26
16/17  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module2 1. 12. 2023. Б. Соколовић
11. 9. 2023. 00:11
15/17  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - писмена вежба Реке,језера национал... 12. 12. 2023. Г. Петковић
15. 12. 2023. 20:02
17/17  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - писмени задатак Један мој несташлук... 22. 12. 2023. Г. Петковић
25. 12. 2023. 10:58
17/17  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Реченични чланови-су... 27. 12. 2023. Г. Петковић
27. 12. 2023. 17:55
15/17  

5/01 - 1/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 3 2. 2. 2024. Б. Соколовић
23. 2. 2024. 13:45
16/17  

2/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак Прошлост Србије 7. 2. 2024. Г. Петковић
1. 3. 2024. 08:43
17/17  
Математика - писмени задатак Једначине, површина... 8. 2. 2024. Г. Петковић
8. 2. 2024. 21:08
17/17  

4/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Управни говор 21. 2. 2024. Г. Петковић
21. 2. 2024. 10:39
16/17  

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 4 8. 3. 2024. Б. Соколовић
29. 3. 2024. 08:09
0/17  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Природа и друштво - контролни задатак Прошлост Србије 20. 3. 2024. Г. Петковић
26. 3. 2024. 18:57
17/17  

5/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Множење и дељење у с... 27. 3. 2024. Г. Петковић
27. 3. 2024. 21:51
Г. Петковић
27. 3. 2024. 21:52
17/17  

1/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик - контролни задатак Велико слово у писањ... 2. 4. 2024. Г. Петковић
3. 4. 2024. 19:15
17/17  

3/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Једначине и неједнач... 16. 4. 2024. Г. Петковић
19. 4. 2024. 13:55
16/17  

3/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Module 5 17. 5. 2024. Б. Соколовић
1. 4. 2024. 20:43
0/17  

2/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Final test 7. 6. 2024. Б. Соколовић
1. 4. 2024. 20:44
0/17