Распоред писмених и контролних задатака V-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - иницијални тест 1. Бројевним изрази... 11. 9. 2023. М. Спиридоновић
11. 9. 2023. 11:46
16/17
 
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест - 12. 9. 2023. М. Миленковић
11. 9. 2023. 17:27
17/17  
Српски језик и књижевност - иницијални тест Граматика 13. 9. 2023. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:45
0/17  

2/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Unit 1 3. 10. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:40
16/17  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Скупови, дељивост 12. 10. 2023. М. Спиридоновић
3. 10. 2023. 16:42
М. Спиридоновић
3. 10. 2023. 16:43
17/17
 

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмена вежба Први школски писмени... 23. 10. 2023. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:49
Д. Николић
18. 10. 2023. 08:54
15/17  
Математика - писмени задатак Дељивост, скупови и... 27. 10. 2023. М. Спиридоновић
19. 10. 2023. 11:05
16/17
 

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - тестирање ИКТ 1. 11. 2023. Ј. Марјановић
25. 10. 2023. 11:22
Ј. Марјановић
1. 11. 2023. 13:53
17/17  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Географија - контролни задатак Кретања Земље-ротаци... 5. 12. 2023. Т. Ђорђевић
17. 11. 2023. 20:56
Т. Ђорђевић
28. 12. 2023. 14:33
15/17  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Именске речи и падеж... 6. 12. 2023. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:46
16/17  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Дељивост бројева 11. 12. 2023. М. Спиридоновић
27. 11. 2023. 09:45
15/17
 
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 1,2 and 3 12. 12. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:42
14/17  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмена вежба Други школски писме... 21. 12. 2023. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:51
Д. Николић
18. 12. 2023. 09:42
13/17  
Математика - писмени задатак Дељивост бројева, ге... 22. 12. 2023. М. Спиридоновић
27. 11. 2023. 09:47
12/17
 

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - контролни задатак ИКТ и дигитална писм... 27. 12. 2023. Ј. Марјановић
13. 12. 2023. 15:04
Ј. Марјановић
13. 12. 2023. 15:11
15/17  

5/02 - 1/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Угао 1. 3. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:42
15/17
 

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Глаголи и глаголски... 6. 3. 2024. Д. Ђокић
6. 3. 2024. 08:51
17/17  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Units 5 and 6 8. 3. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:43
16/17  

3/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - контролни задатак Unite 3 12. 3. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:33
С. Милошевић
3. 3. 2024. 18:49
15/17  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак 1. Описаћу вам свог... 20. 3. 2024. Д. Ђокић
26. 2. 2024. 14:03
Д. Ђокић
26. 3. 2024. 16:22
16/17  

5/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмена вежба Угао 29. 3. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:42
15/17
 

3/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Служба речи 17. 4. 2024. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:47
Д. Ђокић
16. 4. 2024. 19:48
16/17  
Математика - контролни задатак Разломци 19. 4. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:43
М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 13:07
0/17
 

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - тестирање Команде у програмско... 24. 4. 2024. Н. Стаменковић
10. 4. 2024. 12:03
0/17  

2/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Глаголи 7. 5. 2024. Д. Николић
13. 9. 2023. 16:49
0/17  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 4,5,6 and 7 10. 5. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:44
0/17  

3/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак - 14. 5. 2024. Д. Ђокић
26. 2. 2024. 14:04
0/17  

4/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - писмени задатак Unite 4 21. 5. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:34
С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:36
0/17  

2/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Разломци, осна симет... 7. 6. 2024. М. Спиридоновић
12. 2. 2024. 12:44
0/17