Распоред писмених и контролних задатака VII-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - иницијални тест Постављање и одговар... 11. 9. 2023. С. Милошевић
23. 10. 2023. 18:42
17/17  
Физика - иницијални тест Питања и задаци, гра... 13. 9. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 20:26
С. Јовић
16. 9. 2023. 01:04
16/17  

4/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест - 18. 9. 2023. М. Миленковић
11. 9. 2023. 17:25
17/17  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - иницијални тест граматика 27. 9. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:46
17/17  

2/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Врсте речи 4. 10. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:47
16/17  
Математика - контролни задатак Рачунске операције у... 6. 10. 2023. С. Стоиљковић
26. 9. 2023. 08:34
С. Стоиљковић
4. 10. 2023. 13:39
17/17  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмена вежба Први писмени задатак 12. 10. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:49
15/17  

4/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - контролни задатак Unite 1 16. 10. 2023. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:10
17/17  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Unit 1 17. 10. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:54
15/17  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Хемија - контролни задатак Хемијска лабораториј... 24. 10. 2023. Б. Милошевић
19. 10. 2023. 13:34
Б. Милошевић
19. 10. 2023. 13:43
17/17  
Информатика и рачунарство - контролни задатак ИКТ 25. 10. 2023. Ј. Марјановић
25. 10. 2023. 12:37
Ј. Марјановић
13. 12. 2023. 17:23
17/17  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмена вежба Питагорина теорема,... 3. 11. 2023. С. Стоиљковић
23. 10. 2023. 07:43
16/17  

3/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Сила и кретање, пита... 17. 11. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 20:49
17/17  

4/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Лични и нелични глаг... 20. 11. 2023. Д. Николић
16. 11. 2023. 09:27
Д. Николић
12. 12. 2023. 16:34
16/17  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - писмени задатак Unite 2 30. 11. 2023. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:12
14/17  
Хемија - контролни задатак Атоми-најмање честиц... 30. 11. 2023. Б. Милошевић
5. 12. 2023. 07:42
14/17  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 1 and 2 4. 12. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:54
17/17  
Географија - контролни задатак Европа-природно геог... 5. 12. 2023. Т. Ђорђевић
17. 11. 2023. 21:02
Т. Ђорђевић
28. 11. 2023. 16:02
16/17  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Степен и операције с... 11. 12. 2023. С. Стоиљковић
4. 12. 2023. 07:43
С. Стоиљковић
4. 12. 2023. 07:48
16/17  
Информатика и рачунарство - тестирање ИКТ и дигитална писм... 13. 12. 2023. Ј. Марјановић
13. 12. 2023. 17:24
Ј. Марјановић
13. 12. 2023. 17:25
17/17  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Други школски писмен... 21. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:48
Д. Николић
18. 12. 2023. 08:37
15/17  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Степени и алгебарски... 25. 12. 2023. С. Стоиљковић
4. 12. 2023. 07:44
С. Стоиљковић
20. 12. 2023. 07:46
15/17  

3/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Географија - контролни задатак Азија-природно геогр... 13. 2. 2024. Т. Ђорђевић
27. 2. 2024. 15:30
16/17  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Служба речи у речени... 14. 2. 2024. Д. Ђокић
19. 2. 2024. 21:52
15/17  

5/02 - 1/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Многоугао 29. 2. 2024. С. Стоиљковић
11. 2. 2024. 21:28
16/17  

3/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Хемија - контролни задатак Хомогене и хетероген... 12. 3. 2024. Б. Милошевић
29. 2. 2024. 13:25
16/17  
Српски језик и књижевност - писмени задатак 1. Храброст и јунашт... 15. 3. 2024. Д. Ђокић
20. 2. 2024. 10:08
Д. Ђокић
18. 3. 2024. 01:32
14/17  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - контролни задатак Unite 3 et 4 19. 3. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:13
С. Милошевић
2. 2. 2024. 18:48
11/17  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Units 3 and 4 20. 3. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:55
М. Миленковић
13. 3. 2024. 13:36
13/17  

5/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Трећи писмени задата... 29. 3. 2024. С. Стоиљковић
11. 2. 2024. 21:31
17/17  

3/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Цели алгебарски изра... 19. 4. 2024. С. Стоиљковић
11. 2. 2024. 21:32
С. Стоиљковић
18. 4. 2024. 10:27
0/17  

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 3,4 and 5 23. 4. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:55
0/17  
Информатика и рачунарство - тестирање Pygame, Python библи... 24. 4. 2024. Н. Стаменковић
10. 4. 2024. 11:41
0/17  

3/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Механички рад и енер... 15. 5. 2024. С. Јовић
1. 4. 2024. 16:40
С. Јовић
1. 4. 2024. 18:54
0/17  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Врсте зависних речен... 16. 5. 2024. Д. Ђокић
20. 2. 2024. 10:11
0/17  

4/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (изборни) - писмени задатак Unite 4 et 5 20. 5. 2024. С. Милошевић
15. 9. 2023. 20:14
0/17  
Математика - писмени задатак Четврти писмени зада... 23. 5. 2024. С. Стоиљковић
11. 2. 2024. 21:34
0/17  

5/05 - 1/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак - 27. 5. 2024. Д. Ђокић
20. 2. 2024. 10:13
Д. Ђокић
20. 2. 2024. 10:15
0/17  

2/06Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак - 6. 6. 2024. Д. Ђокић
20. 2. 2024. 10:15
0/17