Распоред писмених и контролних задатака VIII-1

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - иницијални тест Питагорина теорема;... 14. 9. 2023. Љ. Митић
11. 9. 2023. 09:32
16/20  

4/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - иницијални тест Питања и задаци, гра... 18. 9. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 20:31
14/20  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест - 19. 9. 2023. М. Миленковић
11. 9. 2023. 17:24
15/20  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - иницијални тест Иницијални тест 27. 9. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:51
20/20  
Хемија - контролни задатак Метали, оксиди и хид... 29. 9. 2023. С. Петровић
11. 9. 2023. 17:48
17/20  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Осцилаторно и таласн... 9. 10. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 21:03
17/20  
Математика - контролни задатак Сличност 10. 10. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:01
17/20  

4/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Први писмени задатак 16. 10. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:55
Д. Николић
27. 9. 2023. 21:57
20/20  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Unit 1 17. 10. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 16:59
18/20  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - контролни задатак Unité 1 24. 10. 2023. Д. Јанковић
29. 9. 2023. 18:42
18/20  
Информатика и рачунарство - контролни задатак IKT 26. 10. 2023. Ј. Марјановић
25. 10. 2023. 21:19
20/20  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Сличност; Ортогоналн... 1. 11. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:03
Љ. Митић
30. 10. 2023. 15:36
17/20  

3/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Творба речи 13. 11. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:52
Д. Николић
16. 11. 2023. 09:52
19/20  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 1 and 2 29. 11. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:00
19/20  
Информатика и рачунарство - тестирање IKT 30. 11. 2023. Ј. Марјановић
14. 12. 2023. 14:42
Ј. Марјановић
14. 12. 2023. 14:43
20/20  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Линеарне једначине и... 7. 12. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:05
Љ. Митић
5. 12. 2023. 07:55
17/20  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - писмени задатак Unité 2 12. 12. 2023. Д. Јанковић
29. 9. 2023. 18:44
Д. Јанковић
29. 9. 2023. 18:49
18/20  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Историја српског књи... 13. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:52
16/20  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Други писмени задата... 21. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:55
Д. Николић
13. 12. 2023. 13:27
16/20  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Дијалекти 25. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:53
0/20  
Математика - писмени задатак Линеарне једначине и... 26. 12. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:07
19/20  

3/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Пирамида 13. 2. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:09
Љ. Митић
14. 2. 2024. 16:26
20/20  

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Units 3 and 4 5. 3. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:01
19/20  
Српски језик и књижевност - контролни задатак диктат 7. 3. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:53
Д. Ђокић
6. 3. 2024. 20:15
17/20  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - контролни задатак Unité 3 et 4 19. 3. 2024. Д. Јанковић
21. 2. 2024. 14:37
Д. Јанковић
2. 4. 2024. 10:44
13/20  
Српски језик и књижевност - писмени задатак 1. Кад човек има љуб... 21. 3. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:56
Д. Ђокић
27. 3. 2024. 15:58
19/20  

1/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Пирамида; Линеарна ф... 3. 4. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:12
Љ. Митић
3. 4. 2024. 08:56
17/20  

2/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 3,4 and 5 9. 4. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:02
М. Миленковић
8. 4. 2024. 12:42
16/20  

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Електрична струја и... 22. 4. 2024. С. Јовић
1. 4. 2024. 16:25
С. Јовић
1. 4. 2024. 19:01
0/20  
Информатика и рачунарство - тестирање Провера познавања гр... 23. 4. 2024. Н. Стаменковић
10. 4. 2024. 10:47
0/20  
Математика - контролни задатак Ваљак 24. 4. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:16
Љ. Митић
12. 3. 2024. 14:08
0/20  

2/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - писмени задатак Unité 4 et 5 7. 5. 2024. Д. Јанковић
2. 4. 2024. 14:17
Д. Јанковић
9. 4. 2024. 12:08
0/20  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Четврти писмени зада... 8. 5. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:58
0/20  

4/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Годишњи тест 20. 5. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:54
0/20  
Математика - писмени задатак Ваљак; Купа; Лопта 23. 5. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:18
0/20