Распоред писмених и контролних задатака VIII-2

3/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - иницијални тест Питагорина теорема;... 14. 9. 2023. Љ. Митић
11. 9. 2023. 09:32
18/20  
Физика - иницијални тест Питања и задаци, гра... 15. 9. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 20:29
С. Јовић
15. 9. 2023. 20:36
19/20  

4/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - иницијални тест - 18. 9. 2023. М. Миленковић
11. 9. 2023. 17:24
18/20  

5/09Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - иницијални тест граматика 25. 9. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 21:10
Д. Николић
27. 9. 2023. 21:10
20/20  
Хемија - контролни задатак Метали, оксиди и хид... 29. 9. 2023. С. Петровић
11. 9. 2023. 17:50
18/20  

3/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Осцилаторно и таласн... 9. 10. 2023. С. Јовић
15. 9. 2023. 21:02
19/20  
Математика - контролни задатак Сличност 10. 10. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:21
18/20  

4/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Unit 1 16. 10. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:03
20/20  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Први писмени задатак 19. 10. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:03
Д. Николић
27. 9. 2023. 22:06
15/20  

5/10Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Информатика и рачунарство - контролни задатак ИКТ 24. 10. 2023. Ј. Марјановић
24. 10. 2023. 12:36
Ј. Марјановић
27. 12. 2023. 14:59
20/20  

6/10 - 1/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Сличност; Ортогоналн... 1. 11. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:22
Љ. Митић
30. 10. 2023. 15:35
18/20  

2/11Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Творба речи 6. 11. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:00
19/20  

5/11 - 1/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 1 and 2 27. 11. 2023. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:04
17/20  
Информатика и рачунарство - тестирање IKT 28. 11. 2023. Ј. Марјановић
28. 11. 2023. 15:39
Ј. Марјановић
27. 12. 2023. 14:59
20/20  

2/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Линеарне једначине и... 7. 12. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:25
Љ. Митић
5. 12. 2023. 10:08
16/20  

3/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Историја српског књи... 11. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:01
15/20  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Други писмени задата... 14. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:04
16/20  

4/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - писмени задатак Le conditionnel pres... 19. 12. 2023. Н. Стаменковић
11. 12. 2023. 21:05
Н. Стаменковић
11. 12. 2023. 21:08
18/20  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Дијалекти спског књи... 20. 12. 2023. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:01
0/20  

5/12Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - писмени задатак Линеарне једначине и... 26. 12. 2023. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:26
17/20  

3/02Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Математика - контролни задатак Пирамида 13. 2. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:27
Љ. Митић
14. 2. 2024. 15:38
16/20  

2/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - контролни задатак Units 3 and 4 4. 3. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:04
М. Миленковић
4. 3. 2024. 10:34
17/20  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Диктат 7. 3. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:02
Д. Ђокић
6. 3. 2024. 20:17
18/20  

4/03Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак 1. Љубав је сусрет н... 21. 3. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:04
Д. Ђокић
25. 3. 2024. 17:21
19/20  

1/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - контролни задатак Le passé composé ou... 2. 4. 2024. Н. Стаменковић
1. 4. 2024. 21:25
17/20  
Математика - писмени задатак Пирамида; Линеарна ф... 3. 4. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:30
Љ. Митић
27. 3. 2024. 15:35
19/20  

2/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Енглески језик (1. страни језик) - писмени задатак Units 3,4 and 5 8. 4. 2024. М. Миленковић
15. 9. 2023. 17:05
19/20  

4/04Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Физика - контролни задатак Електрична струја и... 22. 4. 2024. С. Јовић
1. 4. 2024. 16:28
С. Јовић
1. 4. 2024. 19:01
0/20  
Математика - контролни задатак Ваљак 24. 4. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:30
0/20  
Информатика и рачунарство - тестирање Провера познавања гр... 24. 4. 2024. Н. Стаменковић
10. 4. 2024. 10:49
0/20  

5/04 - 1/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Француски језик (2. страни језик) (обавезни изборни) - писмени задатак Faire des hypothèses... 30. 4. 2024. Н. Стаменковић
1. 4. 2024. 21:29
0/20  

2/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - писмени задатак Четврти писмени зада... 9. 5. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:05
0/20  

4/05Недеља у месецу

ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ИЗМЕНИО ОЦЕЊЕНО  
Српски језик и књижевност - контролни задатак Годишњи тест 20. 5. 2024. Д. Николић
27. 9. 2023. 22:03
0/20  
Математика - писмени задатак Ваљак; Купа; Лопта 23. 5. 2024. Љ. Митић
8. 9. 2023. 15:31
0/20